JZYK C.EFEKTYWNE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PDF

W przeciwnym przypadku szkoda na to Twojego cennego czasu. The lack of knowledge in that subject can ruin all our ambitions to create high performance implementation. The talk will describe the problems related to it in detail. It will also try to answer the question how it was possible to avoid them. The effects are often disastrous. Does it have to be like that?

Author:Bralar Vizshura
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):11 June 2004
Pages:442
PDF File Size:7.65 Mb
ePub File Size:8.35 Mb
ISBN:296-2-47474-172-6
Downloads:80356
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VigrelSzkolenia Dla firm. NET core mvc, azure, web pack. AI w praktyce biznesowej machine learning ml, artificial inteligence, product managment. Administracja Oracle Szkolenie z zakresu administracji Oracle.

Administracja SQL Server. Analiza wielowymiarowa. Apache Mesos Szkolenie z zakresu Apache Mesos - automatyczny deploy kompletnego klastra. Aplikacje Windows 8. Aplikacje iOS klasy enterprise Szkolenie aplikacje ios. Aplikacje webowe w ASP. Archiwizacja danych w Oracle Szkolenie z zakresu archiwizacja danych w Oracle. NET Framework. Debugowanie i profilowanie aplikacji. NET Szkolenie z zakresu debugowania i profilowania aplikacji na platformie Microsoft.

Debugowanie kernela. Elasticsearch - architektura i zagadnienia zaawansowane Elasticsearch szkolenie. Event Sourcing w. Event Storming - sesja demo Interaktywna demonstracja warsztatu Event Storming. GitLab - nowoczesny CI. Java - zagadnienia zaawansowane, techniki OO, funkcyjne oraz wzorce Oferta szkolenia Efektywne programowanie w Javie obejmuje swym zakresem zaawansowane techniki OO oraz wybrane wzorce projektowe.

Java 11 LTS - nowy standard. Java EE - Kompletny stos technologii. Jego zakres wzbogacono o aspekty Object Oriented. Kompleksowe testowanie w Scali Szkolenie z zakresu testowania automatycznego w Scali.

Maven - kompleksowy cykl budowania Szkolenie z zakresu kompleksowego cyklu budowania z wykorzystaniem Maven. Microsoft Azure Compute szkolenie z zakresu Azure Compute. Microsoft Azure storage i bazy danych szkolenie z zakresu bazy danych i storage na platformie azure. Net Core Szkolenie z zakresu architektury Microservcies. Mikroserwisy w Microsoft Azure Microservices cloud szkolenie.

Nowoczesna architektura aplikacji web oparta o Node. NET, Azure, Windows. Pragmatyczna refaktoryzacja do DDD Szkolenie, warsztat z zakresu refaktoryzacja. Programowanie aspektowe na platformie. Programowanie w Python Szkolenie z zakresu programowanie w Python. Programowanie w parach - zorientowanie na cele strategiczne Szkolenie z zakresu programowanie w parach pair programming.

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Android. Python - zagadnienia zaawansowane Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania w Python. Reactor i Spring WebFlux: programowanie reaktywne reactive programming. Reaktywne programowanie aplikacji webowych w oparciu o React. Redis - zastosowania, chmura, architektura redis, chmura.

Redux szkolenie react redux. Refaktoryzacja do Czystego Kodu training refaktor towards clean code. Refaktoryzacja kodu legacy Szkolenie z zakresu refaktoryzacji kodu legacy. Scrum: Silnik Adaptacji Szkolenie z zakresu Scrum.

Serverless w Microsoft Azure szkolenie serverless na platformie azure. Skuteczne podejmowanie decyzji Oferta Szkolenia zakresu skutecznego podejmowania decyzji. Spark Streaming - przetwarzanie danych strumieniowych w czasie rzeczywistym Spark Streaming przetwarzanie strumieniowe. Spring i Spring Boot - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane.

Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe szkolenie z frameworka Svelte. Test Driven Development w Node. Tuning Oracle Szkolenie z zakresu optymalizacji Oracle 11g. Tworzenie czytelnego, testowalnego i bardziej niezawodnego kodu Szkolenie z zakresu tworzenia czytelnego, testowalnego i bardziej niezawodnego kodu. TypeScript w React. Warsztat efektywnej komunikacji interpersonalnej Oferta Szkolenia zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej. Warsztaty: React in Depth Warsztaty eksperckie: React in Depth, reactive, js, javascript, advanced, zaawansowany.

Web Performance Optimisation - szybsze strony internetowe. Wprowadzenie do Pythona w przetwarzaniu i analizie danych python analiza przetwarzanie danych machine learning spark big data. Xamarin:Cross-platformowe aplikacje na systemy iOS i Android Projektowanie mobilnych, cross-platformowych aplikacji na systemy iOS i Android wykorzystaniu frameworka Xamarin.

Zaawansowane aspekty Transact SQL. Zaawansowany React. JS - architektura, testowanie craftsmanship. Zaawansowany Tuning Oracle. Net, Node. Cloud BigData, streaming i Machine Learning. Wzorce i Craftsmanship Testowanie i QA. Nowe Efektywne Informacje Zwrotne Szkolenie feedback - informacja zwrotna. Mobilne Java i JVM. Python BigData, streaming i Machine Learning. Java i JVM Bazy danych. Testowanie i QA Front-end.

BigData, streaming i Machine Learning Python.

CURSO PARTO PSICOPROFILACTICO PDF

Squirrel-cage motor drive dynamics modeling including chosen damages - programming tools

.

LM336 DATASHEET PDF

To continue, please check the box below:

.

MC34063AL PDF

Scott Meyers

.

CACCINI AVE MARIA CELLO PDF

Programowanie obiektowe i wielowÄ…tkowe w C na systemie Linux

.

Related Articles