DS 3028 TILGNGELIGHED ALLE PDF

Embed Size px x x x x Purpose, Scope and Objectives The purpose of CIB is to provide a global network for international exchange and cooperation in research and innovation in building and construction in support of an improved building process and of improved performance of the built environment. The scope of CIB covers the technical, economic, environmental, organizational and other aspects of the built environment during all stages of its life cycle, addressing all steps in the process of basic and applied research, documentation and transfer of the research results, and the implementation and actual application of them. The objectives of CIB are to be: a relevant source of information concerning research and innovation worldwide in the field of building and construction; a reliable and effective access point to the global research community; and a forum for achieving a meaningful exchange between the entire spectrum of building and construction interests and the global research community.

Author:Malasar Gur
Country:Mexico
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):14 September 2012
Pages:47
PDF File Size:14.69 Mb
ePub File Size:4.53 Mb
ISBN:278-6-76861-931-6
Downloads:9860
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaisidaAalborg Universitet. Publication date: Home Aalborg Universitet. Publication date: Recommend Documents. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal?

Downloaded from vbn. Indhold Forord Parkeringspladser for personer med handicap Orientering og skiltning Wc-rum i kontor- og administrationsbygninger Installationer og teleslynge Disse tjeklister er frivillig i det omfang, der ligger ud over Bygningsreglementets bestemmelser Energistyrelsen, Enkelte punkter er derimod beskrevet meget konkret, bl. Pladskravene iht.

Billetbestilling skal kunne foretages via telefonen, idet ikke alle har adgang til Internettet. Se tjeklister for Adgangsarealer. Benyt tjeklister for bl. SBi Anv. TSI 4. B TSI 4. B SBi Anv. MSC Circ. B 19 Handicaptoilet. SBi anv. Krav hos DSB. Se ovenfor om adgangsarealer til terminalbygningen. Der henvises til MSC Circ. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 11 2. Ramper og elevatorer tilladte, men ikke lifte. BR 10 Kap. Ramper er tilladte, ikke lifte.

Betjenes samtlige etager? Indeklima 13 BR 10 Kap. Er der mindst et handicapegnet toilet i bygningen, hvis den har offentlig adgang? Er der korrekt plads foran og til siden af wc? Er der afsat plads til forrum hvis der er arbejdsrum udenfor toilettet? BR 10 2. C 11 Tabel 2. Antal parkeringspladser til personer med handicap.

Tabellen nedenfor viser, hvor mange pladser til handicapparkering til hhv. C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau B Evt. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 4.

Belysningsarmaturer opsat med relativ lille afstand, f. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 17 5. Hvis fugerne er bredere, anbefales det at fylde dem helt op med et fast materiale med god holdbarhed. C 19 Nr. BR 10 3. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 6.

Gangarealer til bebyggelsen, dvs. B 10 Dybde ved trapper min. B 13 Retningsskift ca. B 15 Vedligeholdelse SBianv. Kan dog ikke erstatte ledelinjer med taktile egenskaber. Ledelinjer skal vedligeholdes samt holdes fri for sne, is og blade. C C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau B Evt.

A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 7. Areal skal beregnes hertil Nr. C 25 Nr. C SBianv. Der henvises til Byg-Erfa erfaringsblad 01 12 B 15 Mindre niveauspring udlignet med max. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 8. C 27 Nr. Det kan mindske risikoen for isdannelse om vinteren Se krav i BR kap. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes 11 Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve BR 10 2.

Trinflader med f. Problemet kan evt. B C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau B Evt. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 29 9. For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater og lignende udstyr henvises til kap.

Tillader bl. A 22 Vejl. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov Informationen kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc. B 35 Nr. Forskel min. Vejl Suppl. Anlagte ledelinjer med god kontrast kan fungere som en supplerende vejviser frem til vigtige rum og faciliteter B B B C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau B Evt. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 37 Belysningsniveauer for svagsynede ligger generelt over DS serien Nr.

BR10 3. For de typer arbejdsrum, der er omfattet af serien DS , Kunstig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. BR 10 6. A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov 39 C 40 OK?

Steder med fare markeres ekstra tydeligt, f. BR 10 4. Det tager hensyn til, at nogle svagsynede orienterer sig langs gulvet, mens andre ser lige frem. Krav Vejl. C Bredde min. Bredde min. DS Vejl. Stejlere ramper, som evt. C 14 26 Vejl. B 47 Nr. C 17 SBianv.

B 20 Trappeformlen overholdt SBianv.

BURSITE DE OMBRO FISIOTERAPIA PDF

designing value, new direction in architectural management

.

BUDOWA JACHTU AGLOWEGO PDF

.

BARBARA ENGLER TEORIAS DE LA PERSONALIDAD PDF

.

MANUAL DE SIMUPROC PDF

.

Related Articles